KUMEK – Kreativno-Umetnički Muzičko-Medijski Edukativni Kutak je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi organizovanja festivala, edukativnih radionica, drugih vrsta događaja, kao i doprinošenja boljitku društva podizanjem kvaliteta rada u oblastima kulture, muzike, umetnosti, poezije, medija, multimedija, fotografije, marketinga i PR aktivnosti. Udruženje se bavi pomaganjem umetničke i muzičke scene u smislu logističke podrške na njihovim koncertima, turnejama i drugim događajima (organizovanje koncerata, smeštaja, prevoza, ozvučavanja i ostale tehničke podrške), kao i kreiranjem različitih vrsta medijskih sadržaja (internet, radio i televizijski program). Izdavaštvo nosača zvukova, knjiga, časopisa i magazina, kako u staromodnom, tako i u elektronskom obliku na internetu jedna je od aktivnosti udruženja.

 

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje:

1) prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblastima kulture, umetnosti, muzike, medija, multimedija, marketinga i PR aktivnosti;

2) organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u navedenim oblastima;

3) objavljuje knjige, nosače zvukova, fotografske, video materijale i druge publikacije, kako u staromodnom, tako i elektronskom obliku, iz oblasti kulture, umetnosti, muzike, medija, multimedija, marketinga i PR-a;

4) organizuje prosvetne radnike i druge stručnjake za rad na edukaciji dece i omladine u oblasti kulture, umetnosti, muzike, medija, multimedija, marketinga i PR aktivnosti;

5) sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje mogu da doprinesu ostvarivanju boljitka u oblastima kojima se udruženje bavi.

 

Udruženje ima sedište u Novom Sadu.